WAAROM WALKING4SCHOOL

Walking4School
Lopend naar school: een fris begin van de schooldag
Samen lopen, lekker kletsen
Lopen door de regen kan leuk zijn
Lopend naar school: gratis bewegen
Lopen naar school spaart dure benzine uit


Samen lopen (en fietsen) voor een beloning voor de school
Het concept Walking4School is nieuw, maar met Cycling4School hebben we al een beproefd fiets- en loopstimuleringsconcept. We is wij van SOAB Adviseurs voor Woning en Leefomgeving, een adviesbureau dat werkt aan een fijnere woon- en leefomgeving. Ook rond scholen.

Kinderen als ambassadeurs
Walking4School mikt op minder auto’s rond de school door ouders/verzorgers en kinderen bewuster te maken van de nadelen. Walking4School stimuleert meer lopen door ouders en kinderen te belonen als ze lopend (of fietsend) naar school komen. De kinderen worden ambassadeurs: elk kind wil graag iets verdienen voor de eigen school, zeker als het wordt ingepast in de dagelijkse gang naar school.

Elke dag 10 minuten…..
Met Walking4School doorbreken we gewoontegedrag en mikken we op het inpassen van lopen en fietsen in de dagelijkse gang naar school. Elke dag 10 minuten gratis bewegen, al wandelend kletsen en voor de kinderen een frisse start van de dag.

Ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doet mee
Met Walking4School breidt SOAB het bestaande concept Cycling4School uit. Lopen komt steeds meer in de belangstelling, niet alleen van ouders, maar ook van gemeenten en de rijksoverheid. Werken aan voetgangersbeleid dan wel het werken aan concrete projecten om te laten zien wat wel (en niet) werkt, is van groot belang om de stedelijke mobiliteit gaande de houden en de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Enfin: meer lopen levert net zoals meer fietsen grote maatschappelijke én persoonlijke voordelen! Daarom doet het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook mee en ondersteunt dit project financieel.