Hoe werkt walking4school

Voorbereiding
De school, de gemeente en SOAB brengen met een schouw rond de school samen de problemen, wensen en mogelijkheden in beeld. Dat is de basis voor het veiliger maken van de schoolomgeving.

Actieweek Walking4School
Samen met de school bereiden we een actieweek voor. Een hele week lang besteedt de school dan aandacht aan het promoten van lopen naar school. Hoe, dat hangt af van de problemen, wensen en mogelijkheden van de school. In de schouw kwamen die naar voor. Denk aan het tijdelijk inrichten van een Schoolstraat, een tijdelijke stoepverbreding, leerlingen die meedenken over een oplossing om bv wachtende ouders niet in hun weg te laten staan en meer. Ook in de klassen spreken de juffen en meesters dan met de kinderen over het verkeer of doen de kinderen onderzoek naar verkeer. Bijvoorbeeld hoe ze naar school komen.

Iedereen mag meedoen
We stimuleren vooral lopen en fietsen naar school. Maar ook kinderen, die om wat voor redenen toch per auto (moeten) worden gebracht, maar het laatste stuk lopen (van een aangewezen parkeerplaats-op-afstand) tellen mee. We vragen wel de ouders die niet anders kunnen dan hun school per auto brengen, om dan op afstand te parkeren en een stukje te lopen.

En dan: de Beloning!
Door mee te doen aan de actieweek Walking4School en meer te lopen en te fietsen, spaart de school een beloning bij elkaar van 500 euro. En de school met de meeste ‘lopers’ verdient zelfs 1.000 euro. De gemeente Katwijk stelt die beloningen beschikbaar vanuit het Verkeersveiligheidsplan Samen op Weg naar een Verkeersveiliger Katwijk. Want Waling4School levert een extra bijdrage aan de verkeersveiligheid van de kinderen. De wethouder reikt de beloning uit tijdens de kennis/netwerkbijeenkomst van Seef op School, eind van dit jaar.
Met die beloning kan de school dan een leuke/leerzame verkeersactiviteit organiseren of bijvoorbeeld verkeerslesmateriaal voor op het schoolplein aanschaffen.

Waarom sparen?
Samen ‘sparen’ voor een beloning voor de hele school inspireert. Gestimuleerd door hun kinderen, worden ouders en verzorgers uitgedaagd zichzelf af te vragen: ‘Moet ik (altijd) met de auto?’ De trigger om minder met de auto te komen is, dat ouders/verzorgers, als zij samen met hun kinderen lopend of fietsend naar school gaan, een beloning voor hun eigen school verdienen, zodat de school een actie, activiteit of materialen kan regelen om de verkeersveiligheid voor de kinderen verder te vergroten.

De stoep mag een stuk breder…. (en precies dat hebben we met de kinderen getest met Tactical Urbanism)